Σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη τοκετού επί ερρηγμένου θυλακίου και κανονικές ωδίνες επί 2ωρο.

Για να ακολουθήσει η 2η φάση του τοκετού, πρέπει να υπάρχει όπως είπαμε τελεία διαστολή του τραχήλου, διάταση του περινέου και του δακτυλίου, σωστή θέση της προβάλλουσας μοίρας του εμβρύου και τάση εξώθησης της επιτόκου.

Εάν μετά από 8-10 εξωθητικές ωδίνες σε διάστημα 15-20 λεπτών δεν έχει γεννήσει η γυναίκα, πρέπει κανείς να διεκπεραιώσει τον τοκετό με εμβρυουλκία.

Για να διευκολυνθεί η έξοδος του εμβρύου χωρίς να υπάρξει τραυματισμός της επιτόκου, και για να την προφυλάξει από μεταγενέστερα προβλήματα, πραγματοποιείται περινεοτομή.