Αυτό το ερώτημα ήταν πιο επίκαιρο ένα με δύο χρόνια πριν. Τώρα πια οι περισσότερες γυναίκες έρχονται στο ιατρείο για εξέταση είτε έχοντας κάνει ήδη ψηφιακή μαστογραφία, ή είναι αποφασισμένες να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία διότι έχουν πειστεί ότι είναι καλύτερη.

Όμως, είναι πράγματι καλύτερη και τι σημαίνει τελικά ο όρος "καλύτερη"; 
Ας αρχίσουμε από το τελευταίο. Βασική προϋπόθεση για να είναι καλύτερη η ψηφιακή μαστογραφία είναι να μπορεί να αναδείξει έναν καρκίνο ο οποίος δεν απεικονίζεται στην απλή μαστογραφία. Και θα ήταν ακόμη καλύτερη αν μπορούσε να το κάνει αυτό με μικρότερη δόση ακτινοβολίας και με μικρότερο κόστος. Επίσης αν η πίεση του μαστού ανάμεσα στις πλάκες του μηχανήματος ήταν μικρότερη τότε θα μιλάγαμε για μια σχεδόν τέλεια εξέταση.

 

Ας δούμε πρώτα το προαπαιτούμενο δηλαδή το αν μπορεί να αναδείξει καλύτερα τις κακοήθεις βλάβες σε σχέση με την απλή. Αυτό το ερώτημα απασχόλησε έντονα την ιατρική κοινότητα πριν κάποια χρόνια με αποτέλεσμα να σχεδιαστούν αρκετές μελέτες για να το απαντήσουν (π.χ. Oslo 1,2 κ.ά).

Σχεδόν όλες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή μαστογραφία είναι εξ΄ίσου καλή με την αναλογική αλλά απέτυχαν να δείξουν κάποιο πλεονέκτημα.

Ώσπου ήρθε η Αμερικανική μελέτη DMIST που συμπεριέλαβε περίπου 50000 γυναίκες και η οποία κατέληξε σε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αν και αυτή έδειξε ότι συνολικά οι δύο μέθοδοι είναι εξ΄ίσου καλές, εξετάζοντας υποομάδες γυναικών σε σχέση με την ηλικία αλλά και την σύσταση των μαστών, δηλαδή το πόσο πυκνοί εμφανίζονται στην μαστογραφία, κατέληξε στο ότι η ψηφιακή μαστογραφία είναι καλύτερη σε γυναίκες νεαρής ηλικίας καθώς και στις περιεμμηνοπαυσιακές καθώς επίσης σε όλες τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς ανεξαρτήτως ηλικίας. Όσον αφορά τις άλλες παραμέτρους η δόση της ακτινοβολίας και η πίεση που δέχονται οι μαστοί είναι περίπου ίδια και για τις δύο μεθόδους, ενώ το κόστος είναι πολύ υψηλότερο για την ψηφιακή. 

Ποιες γυναίκες θα έπρεπε λοιπόν να υποβληθούν σε ψηφιακή μαστογραφία;
Η ψηφιακή μαστογραφία είναι κατάλληλη για όλες τις γυναίκες που πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο, εφ’ όσον δεν τίθεται θέμα κόστους. Διότι η εξέταση κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από την απλή και επιπλέον τα περισσότερα ταμεία δεν αναγνωρίζουν την δαπάνη ή στην καλύτερη περίπτωση επιστρέφουν ένα μέρος αυτής.

Εάν θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα ωφέλους/κόστος θα έλεγα ότι οι γυναίκες που θα ωφελούνταν παραπάνω από την ψηφιακή μαστογραφία είναι οι γυναίκες νεαρής ηλικίας π.χ. όσες κάνουν την πρώτη μαστογραφία σε ηλικία 35-40 ετών, οι περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας συνήθως γύρω στα 50 οι οποίες εμφανίζουν διαταραχές στην συχνότητα της περιόδου καθώς και ανεξάρτητα από την ηλικία, όσες γυναίκες είναι γνωστό από προηγούμενη μαστογραφία ότι έχουν πυκνούς μαστούς (ACR3/4).    

Ποιο είναι το μέλλον;
Το μέλλον είναι σίγουρα ψηφιακό. Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς βετιώνοντας όλες τις απεικονιστικές τεχνικές. Ήδη υπάρχουν ψηφιακοί μαστογράφοι με μετακινούμενη λυχνία ακτίνων Χ που παίρνουν πολλαπλές εικόνες σε διάφορα επίπεδα του μαστού κάνοντας κάτι σαν αξονική τομογραφία του μαστού. Η μέθοδος ονομάζεται τομοσύνθεση και προβλέπεται να δώσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.