Παράγοντες κινδύνου για αύξηση πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού:

  • Ηλικία > 40 έτη,
  • Πρώιμη εμμηναρχή, καθυστερημένη εμμηνόπαυση
  • Ατοκία, παχυσαρκία, αλκοόλ
  • Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία
  • Χρήση ΘΟΥ > 5 έτη
  • Ατομικό ιστορικό καρκίνο μαστού
  • Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού (συγγενείς 1ου βαθμού)
  • Γενετική προδιάθεση: κληρονομικός καρκίνος μαστού και ωοθηκών (μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1, BRCA2)

Τα αντισυλληπτικά δισκία δεν ενοχοποιούνται πλέον για αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του μαστού!!