Διακρίνουμε την υδατιδώδη μύλη και τους τροφοβλαστικούς όγκους της κύησης, στους οποίους περιλαμβάνονται η διεισδυτική μύλη και το χοριοκαρκίνωμα.

  • Υδατιδώδης μύλη: χαρακτηρίζεται από έντονη ναυτία, έμετους και κολπική αιμορραγία, ενίοτε ικανής ποσότητας που μπορεί να περιλαμβάνει σχηματισμούς σαν ρώγες από σταφύλι (βοτρυοειδείς). Στον U/S έλεγχο, δεν ανιχνεύονται οι καρδιακοί παλμοί του εμβρύου, ενώ  παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική εικόνα νιφάδων χιονιού.   Εργαστηριακά, τα επίπεδα της β-HCG είναι πολύ υψηλά σε σχέση με την ηλικία κυήσεως. Η αντιμετώπιση συνίσταται στην εκκενωτική απόξεση της ενδομητρικής κοιλότητας και ποσοτικό προσδιορισμό της β-HCG κάθε 2 εβδομάδες, μέχρι να μηδενιστεί η τιμή της. Πρέπει να αποφεύγεται μια νέα κύηση για τουλάχιστον 1 χρόνο, ενώ στην περίπτωση που οι τιμές της β-HCG παραμένου υψηλές μετά την απόξεση, τότε χορηγείται μεθοτρεξάτη.

  • Διεισδυτική μύλη, χοριοκαρκίνωμα: είναι όγκοι που συνήθως έπονται μιας μύλης κύησης και διακρίνονται σε μη μεταστατικούς και μεταστατικούς. Ειδικά το χοριοκαρκίνωμα είναι ένας υψηλής κακοήθειας τροφοβλαστικός όγκος, ο οποίος αναπτύσσεται και μεθίσταται ταχέως. Η θεραπευτική προσέγγιση των τροφοβλαστικών όγκων της κύησης είναι χειρουργική και φαρμακευτική. Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την υστερεκτομή, ενώ η φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση μεθοτρεξάτης ή τριπλού σχήματος χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων.