Η τραχηλική ανεπάρκεια είναι η ανώδυνη τραχηλική διαστολή, η οποία προκαλεί πρόπτωση του θυλακίου εντός του κόλπου, και στη συνέχεια πρόωρη έξοδο του εμβρύου.

Η αιτιολογία δεν είναι καλώς κατανοητή, αν και φαίνεται ότι εμπλέκονται διάφορες δομικές ανωμαλίες του τραχήλου και βιοχημικοί παράγοντες, όπως φλεγμονή, μόλυνση, οι οποίοι μπορεί να είναι επίκτητοι ή κληρονομικοί.

Οι παρακάτω  παράγοντες θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για την εγκαθίδρυση τραχηλικής ανεπάρκειας:

  • Συγγενείς ανωμαλίες συνδετικού ιστού.
  • Προηγηθείσα κωνοειδής εκτομή.
  • Τραυματισμός τραχήλου.
  • Διαστολή τραχηλικού στομίου με σκοπό την απόξεση της μήτρας.
  • Ελλαττώματα των πόρων του Muller.
  • 3 ή περισσότερες αποβολές 2ου τριμήνου.

Το υπερηχογράφημα (U/S) κατά την 16η εβδομάδα κυήσεως βοηθάει στη διάγνωση αυτής της κατάστασης, με παρουσία βράχυνσης του τραχήλου <2,5εκ. ή/και διαστολή έσω τραχηλικού στομίου (funelling: χοάνωση).

Η αντιμετώπιση της τραχηλικής ανεπάρκειας είναι η περίδεση του τραχήλου σε συνδυασμό με ξεκούραση και χορήγηση προγεστερόνης.