Τι είναι η έκτοπη κύηση;
Είναι η εμφύτευση του κυήματος σε μια θέση εκτός της ενδομητρικής κοιλότητας. Η συνηθέστερη θέση είναι οι σάλπιγγες, αλλά οι εξωμήτρια εμφύτευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα κέρατα της μήτρας, στον τράχηλο, στις ωοθήκες και στην κοιλιακή χώρα.

Ποια είναι η κυριότερη αιτία της έκτοπης κύησης;
Η κυριότερη αιτία είναι η σαλπιγγίτιδα. Επίσης, όποιος μηχανισμός προκαλεί μειωμένη σαλπιγγική κινητικότητα, έτσι ώστε η βλαστοκύστη να παραμείνει στις σάλπιγγες τη στιγμή της εμφύτευσης, μπορεί να είναι αιτία έκτοπης κύησης, π.χ. χλαμυδιακή λοίμωξη ή προηγούμενες επεμβάσεις επί των εξαρτημάτων.

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μεθόδου αντισύλληψης και έκτοπης κύησης;
Ναι, από τη στιγμή που φαίνεται ότι τα ενδομήτρια σπειράματα (IUD) αυξάνουν το ποσοστό εμφάνισης εκτόπου κυήσεως.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση Ε.Κ. είναι:

  • Επεμβάσεις επί των εξαρτημάτων.

  • Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου.

  • Προηγούμενη έκτοπη κύηση.

  • IUD (ενδομήτριο σπείραμα).

  • Αντισυλληπτικά (προγεσταγόνο μόνο).

  • Ενδομητρίωση.

  • Κάπνισμα.

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα;
Κοιλιακό άλγος και κολπική αιμόρροια είναι παρόντα στο 90% των ασθενών. Αρκετές ασθενείς αναφέρουν και αμηνόρροια (πλήρης απουσία ενός κύκλου), αν και ένα πιο λεπτομερές ιστορικό αποκαλύπτει διάφορες ανωμαλίες στον τελευταίο κύκλο.

Γιατί σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται άλγος στο δεξιό ώμο;
Λόγω του ερεθισμού του περιτοναίου, του διαφράγματος, από την δημιουργία αιμοπεριτοναίου (συλλογή αίματος στην κοιλιακή χώρα από τη ρήξη της εξωμητρίου κυήσεως).

Ποιος είναι ο ρόλος της ποσοτικής μέτρησης της β-HCG στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση της Ε.Κ.;
Σε μια φυσιολογική ενδομήτρια κύηση η τιμή της β-HCG διπλασιάζεται κάθε 48 ώρες (αυτό δεν ισχύει για κυήσεις μεγαλύτερες των 7 εβδομάδων) ενώ στην Ε.Κ. ο χρόνος διπλασιασμού διαφοροποιείται σε σχέση με την ενδομήτρια κύηση και μπορεί να φτάσει έως και τις 7 ημέρες. Επίσης, όταν η τιμή της β-HCG είναι πάνω από 2000 mΙu/ml, τότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται δια του κολπικού U/S ενδομήτριος σάκκος κυήσεως. Αν όχι, τότε η ασθενής θεωρείται ότι έχει Ε.Κ. και αντιμετωπίζεται έτσι.

Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης;
Χειρουργική αντιμετώπιση: η λαπαροσκοπική προσέγγιση είναι η άριστη μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης της Ε.Κ., ενώ όταν υπάρχει μεγάλη αιμορραγία με αστάθεια της ασθενούς, τότε προτιμάται η ανοιχτή επέμβαση (λαπαροτομία). Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης σε σχέση με τη λαπαροτομία είναι πολλαπλά, όπως βραχύτερος χρόνος νοσηλείας, γρηγορότερη ανάρρωση, μικρότερη απώλεια αίματος κατά της διάρκεια της επέμβασης, ίδια αναλογία ενδομητρίων κυήσεων και ίδια αναλογία υποτροπής της Ε.Κ.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση: με τη χρήση της μεθοτρεξάτης (ΜΤΧ) σε διάφορα θεραπευτικά σχήματα, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: τιμή β-HCG μικρότερη από 2000 mΙu/ml, δεν υπάρχει ενδομήτριος σάκκος κύησης και εξαρτηματική μάζα μικρότερη ή ιση με 3,5εκ. σε διάμετρο.

Τι γίνεται με μεταγενέστερες κυήσεις;
Το ποσοστό μιας νέας εγκυμοσύνης σε ασθενείς που είχαν πριν τελειόμηνες κυήσεις ανέρχεται στο 80%, ενώ σε γυναίκες άτοκες το ποσοστό πέφτει στο 40%.