Ψηφιακή μαστογραφία είναι η εξέλιξη της αναλογικής μαστογραφίας, η οποία παρέχει πολλά πλεονεκτήματα όπως:

  • άμεση δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων για επεξεργασία ή σύγκριση
  • τηλε-ιατρική και δυνατότητα εφαρμογής συστήματος αυτόματης ανίχνευσης και διάγνωσης αλλοιώσεων
  • χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με την συμβατική μαστογραφία.

Και μειονεκτήματα:

  • κόστος,
  • περιορισμένη ευκρίνεια (ειδικά στις μικροτετανώσεις).