Πρόκειται για μια απεικονιστική μέθοδο με μεγάλες δυνατότητες και με πολλές εφαρμογές που στα πλαίσια της γίνεται στα πλαίσια της διερεύνησης του διηθητικού καρκίνου του μαστού.

Οι ενδείξεις της μαγνητικής μαστογραφίας είναι οι παρακάτω:

  • αδιευκρίνηστα ευρήματα σε βασικό απεικονιστικό έλεγχο (μαστογραφία, U/S)
  • προεγχειρητική σταδιοποίηση σε διεγνωσμένο καρκίνο μαστού
  • διερεύνηση πρωτοπαθούς εστίας όταν υπάρχουν μόνο δευτερογενείς εντοπίσεις,
  • ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία (προεγχειρητική)
  • απεικόνιση ενθεμάτων σιλικόνης
  • προληπτικός έλεγχος σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

Η μαγνητική τομογραφία παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία για τη διάγνωση ενός καρκίνου, αλλά μέτρια ειδικότητας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος screening (έλεγχος γενικού πληθυσμού).

H MRI δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική απεικονιστική μέθοδος του μαστού, αλλά σε συνδυασμό πάντοτε με την κλινική εξέταση και τη μαστογραφία.