Η κλινική εξέταση κατέχει μια θέση κλειδί στη διαγνωστική προσέγγιση της μαστολογίας και γίνεται - πραγματοποιείται ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.

Καταρχάς, πρέπει να καταγγραφούν όλα τα στοιχεία της ασθενούς όπως T.E.P. , ηλικίας έναρξης έμμηνου ρύσεως, αριθμός κυήσεων - τοκετών, ηλικία ασθενούς στην τελευταία κύηση, χρήση Θ.Ο.Υ. (Θεραπεία Ορμονικής Αποκατάστασης) ή αντισυλληπτικών, η ύπαρξη οικονενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού (κυρίως συγγενείς α' βαθμού) και φυσικά ο λόγος της επίσκεψης (π.χ. σκλήρια, εκκριμα απο τη θηλη, μαστοδηνία, εισολκή ή εξέλκωση της θηλής).

Μετά, ακολουθείη επισκόπηση (με γυμνό οφθαλμό) για ανεύρεση τυχόν ασσυμετριών, μαζών, εξέλκωσης ή ερυθρότητας του μαστού ή της θηλής.