Είναι σπάνια και συνήθως συνυπάρχουν με ινομυώματα του σώματος της μήτρας. Μεγάλα τραχηλικά ινομυώματα μπορούν να εξελκωθούν, να μολυνθούν και να αιμορραγήσουν προβάλλοντας στον κόλπο. Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και αποσκοπεί στην αφαίρεση του όγκου κατά προτίμηση κολπικά εάν αυτό είναι δυνατό.

Τραχηλικοί πολύποδες
Είναι αρκετά συχνοί στον τράχηλο και το κύριο σύμπτωμά τους είναι, ειδικά όταν είναι μεγάλοι, η αιμορραγία κατά την επαφή. Γενικώς αφαιρούνται εύκολα και πολλές φορές δεν χρειάζεται ούτε αναισθησία.

Βαρθολινίτιδα
Οι βαρθολίνιοι αδένες βρίσκονται εκατέρωθεν της εισόδου του κόλπου στο οπίσθιο και πλευρικό τμήμα αυτής. Σε κανονικές συνθήκες είναι στρογγυλοί και μη ψηλαφητοί. Η απόφραξη των αγωγών των αδένων προκαλεί συσσώρευση βλέννης στο εσωτερικό τους με αποτέλεσμα την μετατροπή τους σε κύστη, η οποία με την σειρά της μπορεί να μετατραπεί σε απόστημα.

Τα αποστήματα προκαλούν πολύ έντονο πόνο και ενόχληση και μερικές φορές πυρετό.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική  - σε μικρές κύστεις ασυμπτωματικές – ή χειρουργική ειδικά όταν υπάρχει αποστηματοποίηση της κύστης και έγκειται στη λεγόμενη τεχνική της μαρσιμοποίησης της κύστης (η κύστη παραμένει ανοιχτή και επουλώνεται σε δεύτερο χρόνο).